1950 – ശ്രീ ചിത്രാ മലയാള പാഠാവലി – മൂന്നാം പുസ്തകം (മൂന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്) – തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ

1950/1951 ൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് മൂന്നാം ഫാറത്തിൽ (ഇന്നത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിനു സമാനം) പഠിച്ചവർ മലയാളപുസ്തകമായി  ഉപയോഗിച്ച ശ്രീ ചിത്രാ മലയാള പാഠാവലി – മൂന്നാം പുസ്തകം (മൂന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്) എന്ന  പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകം ശ്രീ ചിത്രാ പാഠാവലി ആണ്. ഇത് തന്നെയാണോ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റുചില പാഠപുസ്തകങ്ങളിൾ ഉള്ള  ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി എന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കാണാം.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1950 - ശ്രീ ചിത്രാ മലയാള പാഠാവലി - മൂന്നാം പുസ്തകം (മൂന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്) - തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ
1950 – ശ്രീ ചിത്രാ മലയാള പാഠാവലി – മൂന്നാം പുസ്തകം (മൂന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്) – തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ശ്രീ ചിത്രാ മലയാള പാഠാവലി – മൂന്നാം പുസ്തകം (മൂന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)
  • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 150
  • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല 
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments