1949 – ലളിത – ശരച്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ – ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ

വിഖ്യാത ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനായ ശരച്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാദ്ധ്യായന്റെ ബാംഗാളി നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയായ ലളിതയുടെ 1949ൽ ഇറങ്ങിയ മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആർ നാരായണപ്പണിക്കർ ആണ് ഈ ബംഗാളി നോവൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുവിവരണത്തിനു കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കുറിപ്പ് വായിക്കുക. കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നു പതിപ്പ് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ ബംഗാളി നോവൻ നേടിയ സ്വീകാര്യത വെളിവാക്കുന്നു.

1949 - ലളിത - ശരച്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ - ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ
1949 – ലളിത – ശരച്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ – ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ലളിത (ബംഗാളി നോവൽ)
 • രചന: ശരച്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ
 • പരിഭാഷ: ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949 (മലയാള വർഷം 1124)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 116
 • അച്ചടി: The Reddiar Press, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments

One comment on “1949 – ലളിത – ശരച്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാദ്ധ്യായൻ – ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ

 • പണ്ഡിതർ ആർ. സി. ശർമ്മ വിവർത്തനം ചെയ്ത (1938)”ലളിത” എന്ന ബംഗാളി നോവലിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് { വി. കെ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിനേത്യാരമ്മയുടെ അവതാരിക , ശരശ്ചന്ദ്രഛഠോപദ്യായുടെ ജീവചരിത്രസംക്ഷേപം എന്നിവയോടുകൂടി]
  കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

  https://archive.org/details/Lalitha

  വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകാരുടെ തർജ്ജമകൾ താരതമ്യപഠനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

  Prajeev Nair,
  Cherukunnu,Kannur

Comments are closed.