1915 – ഭൂലോകവിവരണം – ഒന്നാം പുസ്തകം – കെ.എ. വീരരാഘവാചാര്യർ

മദിരാശി പച്ചയ്യപ്പൻ കാളെജിൽ ഉപാദ്ധ്യായനായിരുന്ന കെ.എ. വീരരാഘവാചാര്യർ 1915ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭൂലോകവിവരണം – ഒന്നാം പുസ്തകം എന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂലകൃതിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്ത പുസ്തകം ആണിത്. ലാങ്മൻസ് ഗ്രീൻ ആന്റ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ പാഠപുസ്തകമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള പാഠപുസ്തകം ആണ് ഇതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

 

1915 - ഭൂലോകവിവരണം - ഒന്നാം പുസ്തകം - കെ.എ. വീരരാഘവാചാര്യർ
1915 – ഭൂലോകവിവരണം – ഒന്നാം പുസ്തകം – കെ.എ. വീരരാഘവാചാര്യർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഭൂലോകവിവരണം – ഒന്നാം പുസ്തകം
  • രചന: കെ.എ. വീരരാഘവാചാര്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1915
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 238
  • പ്രസാധകർ: ലാങ്മൻസ് ഗ്രീൻ ആന്റ് കമ്പനി
  • അച്ചടി: CMS Press, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments