1954 – വാണീവിലാസിനി – എട്ടാം പാഠപുസ്തകം

ആമുഖം

പാലക്കാട്ടെ The Educational Supplies Depot എന്ന സ്വതന്ത്രപ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വാണീവിലാസിനി – എട്ടാം പാഠപുസ്തകം
  •  സമാഹരിച്ചത്: എ. കെ. ഗുപ്തൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
  • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 156
  • അച്ചടി: എ. ആർ. പി. പ്രസ്സ്, കുന്നം‌കുളം
1954 - വാണീവിലാസിനി - എട്ടാം പാഠപുസ്തകം
1954 – വാണീവിലാസിനി – എട്ടാം പാഠപുസ്തകം

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

അക്കാലത്ത് മലബാറിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ എങ്കിലും ഉപയോഗത്തിൽ ഇരുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സ് മലയാളപാഠപുസ്തകം ആണിത്. ഗദ്യവും പദ്യവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പദ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ മിക്ക ഗദ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ലേഖകനെ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നതിനാൽ എ.കെ. ഗുപ്തൻ ഒരു എഡിറ്ററുടെ റോൾ ആയിരിക്കും നിർവ്വഹിച്ചത് എന്നു കരുതാം.

പാലക്കാട്ടെ സ്വതന്ത്രപ്രസാധകർ ആയ The Educational Supplies Depot ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകർ. പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം സാമാഹരിച്ചത് പാലക്കാട് പി.എം.ജി. ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ എ.കെ. ഗുപ്തനും. പുസ്തകത്തിനു മദ്രാസ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വാണിവിലാസിനി എന്നത് പ്രസാധകരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിരിക്കാം എന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷകർക്ക്) എപ്പോഴും സൗജ്യന്യമായി ലഭ്യമായിക്കിയിക്കുണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന (അജ്ഞാതയായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന) ഒരു ടീച്ചറാണ്. അവരോടു കടപ്പാടുണ്ട്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (14 MB)

Comments

comments