1955 – അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)

1955ൽ ഒന്നാം ഫാറത്തിലെ (അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്) ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1955ൽ കേരള സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സർക്കാറിന്റെ പാഠപുസ്തകം ആണെന്ന് കരുതുന്നു. സർക്കാർ ഏതാണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കെ.ജി. ശിവശങ്കരൻ നായർ, എസ്. മോസസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പഴയ അളവ് തൂക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ എനിക്കു വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായി തോന്നി. ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികളും മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഈ വിധത്തിലുള്ള പഴയ അളവുതൂക്കങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം അറിവുകൾ പഴയ സംഗതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1955 - അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)
1955 – അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
  • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments