1963 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി കേരളസർക്കാർ 1963ൽ പുറത്തിറക്കിയ കേരളപാഠാവലി – മലയാളം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1963
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 136
  • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
1963 - കേരളപാഠാവലി - മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
1963 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

Comments

comments