1914 – പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം – തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി – ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ

തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി രചിച്ച മൂല ഗ്രന്ഥത്തിനു കോവിൽകണ്ടിയിൽ ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ എന്നയാൾ ചമച്ച വ്യാഖ്യാനമായ പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂല കൃതിയുടെ പേർ എന്താണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമല്ല.  തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഖവര രചയിതാവിനെപറ്റിയും വാഖ്യാതാവിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചില ധാരണകൾ തരുന്നുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സംസ്കൃതവ്യാകരണം ആണെന്നാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എനിക്കു തോന്നിയത് (ചിലപ്പോൽ ആ അനുമാനം തെറ്റാകാം). ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ വിലയിരുത്തുമല്ലോ.

(അപ്‌ഡേറ്റ്: താഴെ കമെൻ്റിൽ PRAJEEV NAIR ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ നോക്കുക.)

 

1914 - പ്രവേശകം - ഒന്നാം ഭാഗം - തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി - ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ
1914 – പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം – തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി – ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം
 • രചന: തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി/ കോവിൽകണ്ടിയിൽ ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1914 (കൊല്ലവർഷം 1089)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 156
 • അച്ചടി: ഭാരതവിലാസം  അച്ചുകൂടം, തൃശ്ശിവപേരൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments

2 comments on “1914 – പ്രവേശകം – ഒന്നാം ഭാഗം – തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി – ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കൾ

 • “പ്രവേശകം സവ്യാഖ്യാനം “എന്ന് ഒന്നാം പേജ് തുടക്കത്തിൽ തലവാചകമായും എല്ലാഇടതുവശ പേജുകളിൽ മുകളിലായി “സവ്യാഖ്യാനെ പ്രവേശകേ” എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാലും
  “പ്രവേശകസ്യവ്യാഖ്യേയം ജീയാന്നാമ്നാപ്രകാശികാ ” (പ്രവേശകത്തിന് പ്രകാശികാ എന്ന നാമധേയത്തോടു കൂടിയ വ്യാഖ്യാനം) എന്ന് വ്യാഖ്യാതാവു തന്നെ ആമുഖശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലും ” പ്രവേശകസ്സംസ്ക്രിയതേ ശബ്ദശാസ്ത്ര പ്രവേശകഃ ” (ശബ്ദശാസ്ത്രപ്രവേശകമായിരിക്കുന്ന പ്രവേശകം -പ്രവേശകാഖ്യ ഗ്രന്ഥം- എന്ന് മൂന്നാം ശ്ലോകം ആദ്യപാദത്തിൽ കാണുന്നതിനാലും മൂലഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് “പ്രവേശകം” എന്നുതന്നെയാകുന്നു

  പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനും കവിയും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്ന മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയെ(16-17 ആം നൂറ്റാണ്ട്) . വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഗുരുനാഥനായ തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുത പിഷാരടി രചിച്ചതാണ് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം എന്ന് മുഖവുരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

  പ്രജീവ് നായർ
  റിട്ട. ബാങ്ക് മാനേജർ {PSB}
  ചെറുകുന്നു, കണ്ണൂർ
  Ph:8301056873

 • PRAJEEV NAIR says:

  കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രവേശകത്തിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പതിപ്പ് താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്
  Praveshagam
  by ഇമ്പിച്ചന്‍ ഗുരുക്കള്‍ ആറ്റുപുറത്ത് (വ്യാഖ്യാതാവ്)
  https://archive.org/details/Praveshagam
  ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം 1901എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് . കേ. സാ .അ രൂപംകോണ്ടത് തന്നെ 15-10-1956 നാണ്. ആദ്യമായി കൊല്ലം കരുവാ കൃഷ്ണനാശാൻ ഈ കൃതി അച്ചടിപ്പിച്ച വർഷമാണ് 1901. (കൊ വ 1076)
  ഈ കൃതി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായി 2014 ൽ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല Data Entry ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  (സൂചിക:Praveshagam 1900.pdf)
  പക്ഷെ 2014 നുശേഷം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തനം മുരടിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

  പ്രജീവ് നായർ
  ചെറുകുന്ന്, കണ്ണൂർ

Comments are closed.