1946 – കേരളക്ഷേമം ഐക്യകേരളപ്പതിപ്പ് – വാല്യം 1 ലക്കം 17 – 1122 തുലാം 8 (1946 ഒക്ടോബർ 25)

ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കേരളക്ഷേമം എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പായി 1946ൽ ഇറക്കിയ  കേരളക്ഷേമം ഐക്യകേരളപ്പതിപ്പ് എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസ്തുത ആനുകാലികത്തിൻ്റെ വാല്യം ഒന്ന് ലക്കം 17 ആയാണ് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐക്യകേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് ഈ പതിപ്പിൽ ഡോക്കുമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിവിധചർച്ചകളുടെ ഡോക്കുമെൻ്റേഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രേഖ ആണിത്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

അതിനു പുറമേ നമ്മുടെ പഴയകാല ആനുകാലികങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1946 - കേരളക്ഷേമം ഐക്യകേരളപ്പതിപ്പ് - വാല്യം 1 ലക്കം 17 - 1122 തുലാം 8 (1946 ഒക്ടോബർ 25)
1946 – കേരളക്ഷേമം ഐക്യകേരളപ്പതിപ്പ് – വാല്യം 1 ലക്കം 17 – 1122 തുലാം 8 (1946 ഒക്ടോബർ 25)

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

  • പേര്: കേരളക്ഷേമം ഐക്യകേരളപ്പതിപ്പ് – വാല്യം 1 ലക്കം 17 – 1122 തുലാം 8 (1946 ഒക്ടോബർ 25)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
  • അച്ചടി: വാണീവിലാസം പ്രസ്സ്, ഗുരുവായൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments