1914 – കൃഷിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം പുസ്തകം

1914ൽ, സ്കൂളുകളിലെ കൃഷിപഠനത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃഷിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം പുസ്തകം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പല ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് ആണ്. ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കൃഷിസംബന്ധമായ പൊതുതത്വങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷിയിടങ്ങളെപറ്റിയും പണിയായുധങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. കുറച്ചധികം പണിയായുധങ്ങളുടെ വരചിത്രങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തു കാണുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർപേജും ടൈറ്റിൽ പേജും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മെറ്റഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്താൻ വഴിയില്ല. അതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി പേജുകൾ ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1914 - കൃഷിശാസ്ത്രം - രണ്ടാം പുസ്തകം
1914 – കൃഷിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം പുസ്തകം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കൃഷിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം പുസ്തകം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1914
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 106
  • അച്ചടി:
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply