1937 – രാമായണം ഇരുപത്തുനാലുവൃത്തം – തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛൻ – ചേപ്പാട്ടു കെ. അച്യുതവാരിയർ

തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന രാമായണം ഇരുപത്തുനാലുവൃത്തം എന്ന കൃതിയുടെ ചേപ്പാട്ടു കെ. അച്യുതവാരിയർ സംശോധനം നിർവ്വഹിച്ച പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പക്ഷെ 24നു പകരം 25 വൃത്തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. കൃതിയെ പറ്റിയോ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പറ്റിയോ ഉള്ള പ്രസ്താവകൾ ഒന്നും പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഇതിനു മുൻപു ഇരുപത്തുനാലൂവൃത്തത്തിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പ് നമുക്ക് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

1937 - രാമായണം ഇരുപത്തുനാലുവൃത്തം - തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛൻ - ചേപ്പാട്ടു കെ. അച്യുതവാരിയർ
1937 – രാമായണം ഇരുപത്തുനാലുവൃത്തം – തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛൻ – ചേപ്പാട്ടു കെ. അച്യുതവാരിയർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: രാമായണം ഇരുപത്തുനാലുവൃത്തം
  • രചന/സംശോധനം: തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛൻ/ചേപ്പാട്ടു കെ. അച്യുതവാരിയർ
  • പ്രസാധകർ: എസ്.റ്റി. റെഡ്യാർ & സൺസ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937 (കൊല്ലവർഷം 1112)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 54
  • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply