പ്രസന്നകേരളം – 1948 ജനുവരി മാസത്തെ ലക്കങ്ങൾ

കോട്ടയത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പ്രസന്നകേരളം എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1947 ഡിസംബർ മാസത്തിലും 1948 ജനുവരി മാസത്തിലും ആയി പുറത്തിറങ്ങിയ നാലു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ലക്കങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പുസ്തകം 9 എന്ന പുതിയ വോള്യത്തിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് 1946ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകം 18ൻ്റെ കുറച്ചധികം ലക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പിന്നെ എന്തു കൊണ്ട്  1947 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പുസ്തകം 9 എന്ന പേരിൽ പുതിയ വോള്യം തുടങ്ങി എന്നത് വ്യക്തമല്ല. 1947 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലക്കം 1ൽ, വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നും അതിനെ പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല എന്ന ഒരു പ്രസ്താവന മാനേജിങ് എഡിറ്ററുടേതായിട്ടുണ്ട്.  അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മൂലം കുറച്ചു കാലം ഈ മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം മുടങ്ങി എന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തു കൊണ്ട് വാല്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോജിക്കലല്ലാത്ത മാറ്റം കാണുന്നു എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ആഞ്ഞിലിപറമ്പിൽ കുമാരനെ ആണ് ഈ പുതിയ സീരീസിൻ്റെ പ്രസാധകനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

അതിനു പുറമേ നമ്മുടെ പഴയകാല ആനുകാലികങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

പ്രസന്നകേരളം – 1948 ജനുവരി മാസത്തെ ലക്കങ്ങൾ
പ്രസന്നകേരളം – 1948 ജനുവരി

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 4 ലക്കങ്ങളുടേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

രേഖ 1

 • പേര്: പ്രസന്നകേരളം – പുസ്തകം 9 ലക്കം 1
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947 ഡിസംബർ 28
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: Viswabharathi Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: പ്രസന്നകേരളം – പുസ്തകം 9 ലക്കം 2
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 ജനുവരി 4
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: Viswabharathi Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: പ്രസന്നകേരളം – പുസ്തകം 9 ലക്കം 3
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 ജനുവരി 11
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: Viswabharathi Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: പ്രസന്നകേരളം – പുസ്തകം 9 ലക്കം 4
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 ജനുവരി 18
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: Viswabharathi Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments