1968 – യുദ്ധം-ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

സി.ജെ. സ്മാരകസമിതി 1968ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ എന്ന ലേഖനസമാഹാരത്തിനു വേണ്ടി കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് എഴുതിയ യുദ്ധം-ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനസമാഹാരത്തിൽ ജോസഫ് മൂണ്ടശ്ശേരി, സുകുമാർ അഴീക്കോട് തുടങ്ങി വേറെ പല പ്രമുഖരുടേയും ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് പരിമിതി മൂലം അതൊന്നും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

 

യുദ്ധം-ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
യുദ്ധം-ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ ലേഖനത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: യുദ്ധം-ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1968
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
  • പ്രസാധകർ: സി.ജെ. സ്മാരകസമിതി
  • അച്ചടി: ഇന്ത്യാ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments