1843 – പുതിയ നിയമം – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ആമുഖം

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പരിഭാഷ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിളിന്റെ പുതിയനിയമ പരിഭാഷയുടെ 1843 ൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പിന്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്..

ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലുള്ള ബവേറിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യെശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം (മലയാള ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെട്ടത)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 565
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1843
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1843 – പുതിയ നിയമം - ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
1843 – പുതിയ നിയമം – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇതിനു മുൻപ് ലണ്ടനിൽ അച്ചടിച്ച 1834ലെ പുതിയനിയമം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം. 1839ൽ അച്ചടിച്ച സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകവും ലഭിച്ചതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

ആ പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പതിപ്പിലെ പ്രധാനവ്യത്യാസങ്ങൾ രണ്ടാണ്. അച്ചടി വിന്യാസം ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷ പോലെ ഡബിൾ കോളത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. 1839ൽ തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി മലയാളമെഴുത്തിൽ പങ്ചേഷൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല.

ഓരോ വാക്യവും വെവ്വേറെയായാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനു പുറമേ പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ ചിഹ്നവും ഉപയൊഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1843ൽ ആണ് ബെയിലിയുടെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ പൂർണ്ണ പതിപ്പ് വരുന്നത്. അത് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments