ശാസ്ത്രമാസം 1993 – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാജി അരിക്കാട്)

1993 ജൂലൈ മാസം ശാസ്ത്രമാസമായി ആചരിക്കാൻ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായി 30,000 ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പാഠപുസ്തകമാണ് ശാസ്ത്രമാസം 1993. ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും, ചരിത്രബോധവും സമകാലീന ഇന്ത്യയും, സ്വാശ്രയഭാരതവും പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും എന്നീ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കന്ന പ്രവർത്തകർക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പഠനക്കുറിപ്പുകളാണ് ഇത് എന്ന് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും സ്വതന്ത്രമായ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. 

ശാസ്ത്രമാസം 1983
ശാസ്ത്രമാസം 1993 – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ശാസ്ത്രമാസം 1993
  • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1993
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
  • അച്ചടി: കെ.ടി.സി. ഓഫ്‍സെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്‍സ്, കോഴിക്കോട്
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments