1851 – പാഠാരംഭം

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടർട്ട് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഠാരംഭം എന്ന മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇതു വരെ നമുക്ക് (പൊതുജനങ്ങൾക്ക്) ലഭിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാഠപുസ്തകമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പാഠപുസ്തകം.

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നൂറാമത്തെ സ്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം.

സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം നൂറു കടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഹൈക്കെ ഓബര്‍ലിനോടു  നമുക്കുള്ള കടപ്പാട് അളക്കാൻ ആവാത്തതാണ് എന്നു പറയാതെ വയ്യ. സ്കാനുകളുടെ റിലീസിനും മറ്റു അനുബന്ധപരിപാടികൾക്കും സഹായിക്കുന്ന എലീനയുടെ സെവനവും മഹത്തരം തന്നെ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പാഠാരംഭം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 53
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1851
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1851 – പാഠാരംഭം
1851 – പാഠാരംഭം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് മലയാള പാഠപുസ്തകം ആണ്. അക്ഷരമാലയിൽ തന്നെ പാഠം തുടങ്ങുന്നു. സംസ്കൃത സ്വരങ്ങൾ/വർഗ്ഗങ്ങൾ, ദ്രാവിഡ സ്വരങ്ങൾ/വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അക്ഷരമാലയെ വേറിട്ടു തന്നെ കാണിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അക്ഷരമാലക്കു ശെഷം വ്യഞ്ജനത്തോട് സ്വരം ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വയുക്തവർഗ്ഗങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അർദ്ധാക്ഷരങ്ങൾ, മലയാള അക്കങ്ങൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ, വാക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ക്രമമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് പഴംചൊല്ലുകൾ, കഥകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചെറു പാഠങ്ങളും കാണാം.

സംവൃതോകാരത്തിനായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം മിക്കവാറും ഒക്കെ അക്ഷരത്തിന്റെ നടുക്കാണ്.

മലയാള അക്കങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ മലയാള അക്കരീതിയാണ്. കാരണം ൯ നു ശെഷം ൰ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പറായി അക്കങ്ങൾ പ്ലേസ് വാല്യു സിസ്റ്റത്തിൽ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതു വരെ നമുക്ക് (പൊതുജനങ്ങൾ) ലഭിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാഠപുസ്തകം ആണിത്. കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചതിനാൽ അക്കാലത്തെ എഴുത്ത് രീതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കുറച്ച് കൂടെ പുതിയൊരു പതിപ്പ്, 1871ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനൊന്നാം പതിപ്പ്  ഇതിനകം നമുക്ക്  ട്യൂബിങ്ങൻ ശെഖരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments