പി. കേശവൻ‌ നായരുടെ കൃതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു

ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മ പുതിയ ഒരു ഉപപദ്ധതിക്ക് കൂടെ തുടക്കമിടുകയാണ്  മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരന്മാരിലൊരാളായ പി. കേശവൻ‌ നായരുടെ എല്ലാ കൃതികളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതിവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്.

പി. കേശവൻ‌ നായരെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ വൈജ്ഞാനിക വിവരത്തിനു ഈ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം കാണുക. രാഷ്ടീയ, സാമൂഹ്യ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്നു.   ഫിസിക്സ്, മെറ്റാ ഫിസിക്സ് വിഷയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.

Fotokannan at Malayalam Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
, via Wikimedia Commons” class=”size-large” /> പി. കേശവൻ നായർ

രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ . കേശവൻ‌ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുടെ പകർപ്പവകാശം സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമ്മതപത്രം ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താഴെ കാണാം.

പി കേശവൻ നായർ
പി കേശവൻ നായർ

കടപ്പാട്

കൃതികൾ സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിൽ ആക്കിയ പി. കേശവൻ‌ നായരോടുള്ള പ്രത്യേക കടപ്പാട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

പി. കേശവൻ‌ നായരുടെ കൃതികൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അദ്ധ്യാപകനും  ഗ്രന്ഥപ്പുരയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നെ വർഷങ്ങളായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന  കണ്ണൻ ഷണ്മുഖമാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പണികൾ ചെയ്തു. മാത്രമല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനായി എടുത്ത എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങൾക്കും കണ്ണൻ മാഷോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 

Comments

comments