1937 – കാതോലിക്കാനിധി – ഒരു അഭ്യർത്ഥന

ആമുഖം

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കാതോലിക്കനിധി ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1937ൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കാതോലിക്കാനിധി – ഒരു അഭ്യർത്ഥന
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
  • പ്രസാധകൻ: പി.എം. ജേക്കബ്ബ്, തിരുവല്ല
  • അച്ചടി: ബഥനി പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, തിരുവല്ല 
1937 - കാതോലിക്കാനിധി - ഒരു അഭ്യർത്ഥന
1937 – കാതോലിക്കാനിധി – ഒരു അഭ്യർത്ഥന

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കാതോലിക്കാനിധി ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ആണ് ഈ പുസ്തകം.  1935ലേയും 1936ലേയും മലങ്കരനിധിപ്പിരിവിന്റെ/സുറിയാനിസഭാ വാർഷികപ്പിരിവിന്റെ ഡോക്കുമെന്റെഷൻ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ്. ഇത് പി.എം. ജേക്കബ്ബ്, തിരുവല്ല എന്നയാൽ എഴുതിയ അഭ്യർത്ഥന ആണ്.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്,  മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ സംബന്ധമായ രേഖകൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ്.  ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കു എത്തിച്ചു തന്നു. അതിനു അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (3 MB)

 

Comments

comments