1941 – ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാം ഭാഗം – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്

1941ൽ ഒന്നാം ഫാറത്തിൽ (ഇന്നത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്) പഠിച്ചവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി എസ് ശിവരാമയ്യർ  തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിശാസ്ത്രപാഠപുസ്തകമായ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാം ഭാഗം – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹം തന്നെ മൂന്നാം ഫാറത്തിൽ (ഇന്നത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സ്) പഠിക്കുന്നവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിശാസ്ത്രപാഠപുസ്തകം ഇതിനകം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1941 - ഭൂമിശാസ്ത്രം - ഒന്നാം ഭാഗം - ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1941 – ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാം ഭാഗം – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാം ഭാഗം – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്
  • രചന: എസ് ശിവരാമയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 162
  • അച്ചടി: വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply