1907 – അംബരീഷചരിതം ഓട്ടന്തുള്ളൽ – പൂന്തോട്ടത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

കൊല്ലവർഷം 1082ൽ (ഏകദേശം 1907) പൂന്തോട്ടത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അംബരീഷചരിതം എന്ന ഓട്ടന്തുള്ളൽ കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1907 - അംബരീഷചരിതം ഓട്ടന്തുള്ളൽ - പൂന്തോട്ടത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി
1907 – അംബരീഷചരിതം ഓട്ടന്തുള്ളൽ – പൂന്തോട്ടത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: അംബരീഷചരിതം ഓട്ടന്തുള്ളൽ
  • രചന: പൂന്തോട്ടത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1082 (ഏകദേശം 1907)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • അച്ചടി: കേരളകല്പദ്രുമം അച്ചുകൂടം, തൃശിവപേരൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments