യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ

ആമുഖം

യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ലഘുലേഖ 1

 • പേര്: അബ്ദൽമ്ശീഹായും കാതോലിക്കാ സ്ഥാപനവും
 • രചന: റവ: കെ. പി. പൗലോസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1943
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  18
 • അച്ചടി: പോപ്പുലർ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ലഘുലേഖ 2

 • പേര്: കെ. പി. പൗലുസു കത്തനാർക്കു ഒരു മറുപടി 
 • രചന: മലങ്കരസുറിയാനി സഭാ ലഘുലേഖാ സംഘം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 26
 • അച്ചടി: ജിയോ പ്രിന്റിങ് വർക്ക്സ്, കോട്ടയം

ലഘുലേഖ 3

 • പേര്: ദീവന്ന്യാസ്യോസ് തിരുമേനിയും കാതോലിക്കാ സ്ഥാപനവും
 • രചന: പട്ടശ്ശേരിൽ പൗലൂസ് മാപ്പിള, തൃപ്പൂണിത്തറ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • അച്ചടി: പ്രഭാതം പ്രസ്സ്, തൃപ്പൂണിത്തറ

ലഘുലേഖ 4

 • പേര്: ഫാ: ഗീവറുഗീസ് ആത്തുങ്കൽ അവർകളുടെ വിമർശനപ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത നിരൂപണം
 • രചന: പി. കെ. മാത്തു
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 26
 • അച്ചടി: ശാന്താ പ്രസ്സ്, മൂവാറ്റുപുഴ

ലഘുലേഖ 5

 • പേര്:അന്ത്യോക്യായിൽ എന്തുണ്ടു്?
 • രചന: ഫാദർ പ്ലാസിഡ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1945
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: സെന്റ് ജോസഫ് പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, തിരുവല്ലാ
യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ
യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4 ലഘുലേഖകൾ ആണിത്. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ലഘുലേഖകളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും മറുപടികളും ആണ്. നാലമത്തേത് ഫാദർ പ്ലാസിഡ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ അച്ചടി രൂപമാണ്. ഈ ലഘുലേഖകൾ എല്ലാം 1940കളിൽ കേരളക്രൈസ്തവസഭകൾ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണങ്ങളുടെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ ആണ്. നമ്മുടെ യാതൊരു ലൈബ്രറി സംവിധാനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനോ റെഫർ ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കാത്ത ഈ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നതോടെ ഈ രേഖകളെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചെടുത്തു.

ക്രൈസ്തവ സഭാ സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷിവഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ ആയതിനാൽ ഈ കൃതികളുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. 🙂 ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ലഘുലേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

ലഘുലേഖ 1 – അബ്ദൽമ്ശീഹായും കാതോലിക്കാ സ്ഥാപനവും

ലഘുലേഖ 2 – കെ.പി. പൗലോസു കത്തനാർക്കു ഒരു മറുപടി

ലഘുലേഖ 3 – ദീവന്ന്യാസ്യോസ് തിരുമേനിയും കാതോലിക്കാ സ്ഥാപനവും

ലഘുലേഖ 4 – ഫാ: ഗീവറുഗീസ് ആത്തുങ്കൽ അവർകളുടെ വിമർശനപ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത നിരൂപണം

ലഘുലേഖ 5 – അന്ത്യോക്യായിൽ എന്തുണ്ടു്?

Comments

comments