1938 – പ്രകൃതിശാസ്ത്രം – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക് – ഡാക്ടർ മിസ്സിസ് ജി.എം. ഡിസ്സോസ വില്യംസ്

1938 ൽ മൂന്നാം ഫാറത്തിൽ പഠിച്ചവർ ശാസ്ത്രപുസ്തകമായി  ഉപയോഗിച്ച  പ്രകൃതിശാസ്ത്രം – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്  (Elementary  Science for Form III) എന്ന  പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. രചയിതാവായ ഡാക്ടർ മിസ്സിസ് ജി.എം. ഡിസ്സോസ വില്യംസ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ്. ഈ ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിനു സമാനമായ മൂന്നാം ഫാറത്തിൽ പഠിച്ചവരുടെ ശാസ്ത്രപുസ്തകം ആണിത്.

ഇത് ഏത് പ്രദേശത്ത് പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച പാഠപുസ്തകം ആണെന്ന് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രചയിതാവിൻ്റെ ദേശം മട്ടാഞ്ചേരി ആയതിനാലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ അച്ചടി തൃശൂരിൽ ആയതിനാലും പുസ്തകം കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1938 - പ്രകൃതിശാസ്ത്രം - മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക് - ഡാക്ടർ മിസ്സിസ് ജി.എം. ഡിസ്സോസ വില്യംസ്
1938 – പ്രകൃതിശാസ്ത്രം – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക് – ഡാക്ടർ മിസ്സിസ് ജി.എം. ഡിസ്സോസ വില്യംസ്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്:  പ്രകൃതിശാസ്ത്രം – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്
  • രചന: ഡാക്ടർ മിസ്സിസ് ജി.എം. ഡിസ്സോസ വില്യംസ് 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 106
  • അച്ചടി: മംഗളോദയം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments