1952 – ബാലഗണിതപാഠങ്ങൾ – മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു് – റേച്ചൽ തരകൻ

തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലഗണിതപാഠങ്ങൾ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമതി റേച്ചൽ തരകൻ ആണ് ഈ ഗണിതപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വകാര്യപ്രസാധകരുടെ പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ നിന്നു ഊഹിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1952 - ബാലഗണിതപാഠങ്ങൾ - മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു് - റേച്ചൽ തരകൻ
1952 – ബാലഗണിതപാഠങ്ങൾ – മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു് – റേച്ചൽ തരകൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ബാലഗണിതപാഠങ്ങൾ – മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്
  • രചന: റേച്ചൽ തരകൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 62
  • അച്ചടി: നാഷണൽ പ്രസ്സ്, തിരുവല്ലാ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments