ഗ്രന്ഥശാലപ്രസ്ഥാനവും കേരളഗവർമ്മെന്റും – കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം

കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലപ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ സമാഹരിച്ച് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥശാലപ്രസ്ഥാനവും കേരളഗവർമ്മെന്റും എന്ന ലഘുലേഖയുടെ കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഈ രേഖയിൽ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിലെ വർഷസൂചനകൾ വെച്ച് ഏകദേശം 1962-1963 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥശാലപ്രസ്ഥാനവും കേരളഗവർമ്മെന്റും - കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം
ഗ്രന്ഥശാലപ്രസ്ഥാനവും കേരളഗവർമ്മെന്റും – കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഗ്രന്ഥശാലപ്രസ്ഥാനവും കേരളഗവർമ്മെന്റും
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ലഭ്യമല്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 30
  • പ്രസാധനം: കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: India Press, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments