1964 – വളരുന്ന ചക്രവാളം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് 1964ൽ തന്റെ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  വളരുന്ന ചക്രവാളം  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വളരുന്ന ചക്രവാളം
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 102
  • പ്രസാധകർ: സി. ഐ. സി. സി. ബുക്ക് ഹൗസ്, എറണാകുളം
  • അച്ചടി: ഹിന്ദി പ്രചാർ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
1964 - വളരുന്ന ചക്രവാളം - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1964 – വളരുന്ന ചക്രവാളം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

Comments

comments