1917 – അങ്കഗണിതം – ഒന്നാം പുസ്തകം – ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്

വിദ്യാവിലാസം അരിതമെറ്റിൿ സീരീസ് എന്ന പേരിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ അങ്കഗണിതം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എലിമന്ററി സ്കൂളുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം പുസ്തകം എന്നും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്നും കാണുന്നു എങ്കിലും ഇത്ര കട്ടിയുള്ള ഗണിതം 6-7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് പറ്റുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയം ഉണ്ട്. ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൂണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകം തിരുവിതാം‌കൂർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ചരിതത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ആണിത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

അങ്കഗണിതം - ഒന്നാം പുസ്തകം - ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്
അങ്കഗണിതം – ഒന്നാം പുസ്തകം – ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്

 

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: അങ്കഗണിതം – ഒന്നാം പുസ്തകം – ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1917
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 78
  • പ്രസാധനം: തോമസ് പോൾ
  • അച്ചടി: വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments