2014 – ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും

മലയാളമെഴുത്തിൽ ഇന്നു വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കല (്) എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ (ഷിജു അലക്സ്, സിബു സി.ജെ., സുനിൽ വി.എസ്.)  നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിന്റെ 2014 മേയ് ലക്കത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പായി എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ഇത്  നിരവധി പേരുടെ പ്രേരണയുടെ ഫലമായി ഒരു പ്രബന്ധത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് ഈ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ.

മലയാളം റിസർച്ച് ജർണലിന്റെ 2014 മെയ് ലക്കത്തിന്റെ കവർ പേജ്
മലയാളം റിസർച്ച് ജർണലിന്റെ 2014 മെയ് ലക്കത്തിന്റെ കവർ പേജ്

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചന്ദ്രക്കല എന്ന ലേഖനം തുടങ്ങി അതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനായി അവലംബങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇന്ന് മലയാളമെഴുത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല എന്നത് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.  ഇതോടൊപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഓരോ പഴയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടത്തേണ്ടിവന്ന പല നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആയി മാറുകയാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. 1850കൾക്കു മുൻപുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കൈയെഴുത്തു രേഖകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രക്കല ചിഹ്നം ഇല്ലാതിരുന്നതും എന്നാൽ പിൽക്കാലത്തിത് മലയാളമെഴുത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരിക പഠനങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുന്നതും, ലിപി ചരിത്രം പറയുന്നിടത്തൊക്കെയും ചന്ദ്രക്കലയുടെ കാര്യം പരാമർശിക്കാതെ വിടുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ കൗതുകമുണർത്തി.

ചന്ദ്രക്കല

അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ അവലംബങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിയത്. മീത്തൽ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, ലിപികൾക്കുമുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ബിന്ദുരേഫമൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചത് . എന്നാൽ ലേഖനം പുരോഗമിച്ചതോടെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അതിന്റെ പരിധി ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ, മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷാ ലിപികളിലെ മീത്തലുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ ചന്ദ്രക്കല തന്നെ ഏറെ ആഴമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി.

ഒരു സാദാ ലേഖനമായി തുടങ്ങിയത് പ്രബന്ധമായി മാറിയത് ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയയും ഡോ. ബാബു ചെറിയാനും നടത്തിയ പീർറിവ്യൂവിനു ശേഷമാണ്. അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വിഷയത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ഗൗരവത്തോടും കൂടെ സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ഇതിലെ പങ്കാളികളെ നിശ്ചയിക്കാനായത് സുപ്രധാനഘടകമായിരുന്നു. പങ്കാളിത്തപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഓൺലൈനിൽ ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്ന രീതി, വിക്കിപീഡിയയിലൂടെ ചങ്ങാതികളായി മാറിയ ഞങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമല്ലെങ്കിലും ഒരേ വിഷയത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ഊന്നിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത ഇടപെടൽ ആദ്യാനുഭവമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ വിമർശനബുദ്ധിയോടുകൂടി വിലയിരുത്തി കൺക്ലൂഷനിലെത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നു പേരും ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ലേഖനം ഒരു അക്കാദമിക്ക് ജർണലിൽ എഴുതുന്നത്. ഞങ്ങൾ മുന്നു പേരുടേയും ബിരുദവിഷയം അല്ലാത്തതും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ അല്ലാത്തതുമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതാനായത് വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു.

കണ്ടത്തിൽ മാപ്പിളയുടെ കേവലവ്യഞ്ജനച്ചിഹ്നമായ കുഞ്ഞുവട്ടം കണ്ടെത്താനായത് ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായി കരുതുന്നു. മാപ്പിളക്കുമുമ്പും ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യാപകമായും കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയും ഇതുപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹമായതുകൊണ്ട് ആ ചിഹ്നത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞുവട്ടം എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ ഈ ചിഹ്നത്തെ വിളിക്കാൻ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുവട്ടം, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ചന്ദ്രക്കലയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിഹ്നമാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത് വളരെ വൈകിയായായിരുന്നു.

ഈ പ്രബന്ധത്തിനായി വിശകലനം ചെയ്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മലയാളം യൂണികോഡ് ബ്ലോക്കില്‍ രണ്ട് ക്യാരക്റ്ററുകള്‍ എന്‍കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാനായി.

ഗൂഗിൾ ഡോക്സാണ് ഇതെഴുതാൻ ഞങ്ങളുപയോഗിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം. മീഡിയാവിക്കിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചില കുറവുകൾ ഇതിനുണ്ട്. എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട്, നീളം കൂടിയ ഡോക്യുമെന്റ് പേജ് കുറഞ്ഞ ബാൻഡ്‌‌വിഡ്ത്തിൽ ലോഡാകാനുള്ള പ്രയാസം, പട്ടികകളുണ്ടാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാലും ഗൂഗിളിന്റെ മറ്റു സെർവീസുകളുമായുള്ള ഇന്റഗ്രിറ്റി, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഒരേ സമയം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, ലേഖനത്തിന്റെ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടവിടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനും ചർച്ചകൾ നടത്താനുമുള്ള സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മേന്മകളാണ്.

വളരെയധികം ചർച്ചകൾക്കും നൂറുകണക്കിന് തിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമാണ് പ്രബന്ധം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടീ വന്നത് പ്രബന്ധത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ്. പ്രബന്ധം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന പല വ്യക്തികളെകുറിച്ചും (ഉദാ: ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്) ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല. പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തപ്പിയിട്ടും വിവരം ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ  പ്രബന്ധത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും എവിടെയും കൃത്യമായി ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനാണ് ആ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, താക്കോൽ പദങ്ങൾ എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള ചെറുകുറിപ്പ് പ്രബന്ന്ത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പലതിനെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ എവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ സമ്മാനിച്ചു.  ഉദാഹരണമായി, ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ ജനന വർഷം കണ്ടു പിടിക്കാൻ UK യിലെ പഴയ ജനനമരണ രജിസ്റ്ററുകളും സി.എം.എസ് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുടെ പുരാതന രേഖകളും ഒക്കെ തപ്പേണ്ടി വന്നു. ജോസഫ് പീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയായി ശേഷിക്കുകയാണ്. സമാനമാണ്, ഒരു കാലത്ത് മലബാർ കാനറാ മേഖലയിലെ സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്റ്ററായിയിരുന്ന ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയ്റ്റിന്റെ കാര്യം. അല്പമെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ആർകൈവിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ ചിലവഴിച്ച വിദേശികളുടെ കാര്യം. എന്നാൽ മലയാളി ആയിട്ടു പോലും തോബിയാസ് സക്കറിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒട്ടുമേ ലഭ്യമല്ല എന്നത് ഡോക്കുമെന്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര പിറകിലാണെന്ന സൂചനയാണ് തരുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസ്സുകളിൽ ഒന്നായിട്ടും ജനരഞ്ജിനി അച്ചുകൂടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനു ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.  എന്തായാലും പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തുടർ ഗവേഷണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഈ പ്രബന്ധം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക്  പലവിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്.  അവരെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്മരിക്കുന്നു.

  • പ്രബന്ധം പീർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചില അവലംബങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്ത ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ, ഡോ. ബാബു ചെറിയാൻ എന്നിവർ.
  • പ്രബന്ധത്തിനു അവലംബമാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് തന്ന ജി. പ്രിയദർശൻ, ഡോ. ഹൈക്കെ മോസർ, കണ്ണൻ ഷണ്മുഖം, ശിവകുമാർ (വെള്ളെഴുത്ത്), സുനിൽ പ്രഭാകർ, സൂരജ് രാജൻ, ജെഫ് ഷോൺ ജോസ്, കുമാർ വൈക്കം,  അശോകൻ ഞാറയ്ക്കൽ, വിശ്വപ്രഭ, അസീസ് എൻ.എം., രാജേഷ് കെ.എസ്. എന്നിവർ.
  • പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ബുക്സ്, ആർക്കൈവ്.ഓർഗ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, ജർമനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
  • പ്രബന്ധത്തിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങും മറ്റു അനുബന്ധ പണികളും ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച അനിൽ കുമാർ കെ.വി., രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാൽ, കെവിൻ സിജി എന്നിവർ.
  • http://malayal.am/ സൈറ്റിൽ ഇതു യൂണിക്കോഡിലാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ അത്യദ്ധ്വാനം ചെയ്ത malayal.am എഡിറ്റർ സെബിൻ എബ്രഹാം ജേക്കബ്ബ്.

ഇവരെല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആദ്യം ഒരു ചെറു കുറിപ്പായി തുടങ്ങിയ ഈ വിഷയം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്താൻ ഏതാണ്ട് 7 മാസമെടുത്തു. അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ നിരവധി തിരുത്തലുകളും, പീർ റിവ്യൂ കമെന്റ്സ് ചേർക്കാനായി നടത്തിയ തിരുത്തലുകളും, ജർണലിന്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരാനായി നടത്തിയ തിരുത്തലുകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് നിരവധി തവണ ഇത് പുതുക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനമെഴുതി ബ്ലോഗിൽ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പരിചയം ഉള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പീർ റിവ്യൂഡ് ജർണലിൽ ഉള്ള എഴുത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു.

ഈ പ്രബന്ധം CC-BY-SA ലൈസൻസിൽ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മാതൃകകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും പ്രബന്ധം സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരികരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനു എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ച മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിന്റെ പ്രസാധകരോട് കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങ് വലിയൊരു കടമ്പ ആയിരുന്നു. ജേണലിന്റെ സ്വതെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇപ്പോഴും പേജ് മേക്കറിൽ ആസ്കിയിൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂലം പ്രബന്ധം പഴയ ലിപിയിൽ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം കിട്ടാത്ത സ്ഥിതി വരും. അങ്ങനെ പല വിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജർണലിലെ ഈ പ്രബന്ധം ഞങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചു. അത് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഈ പ്രബന്ധം മാത്രം ലാടെക്കിൽ മലയാളം യൂണിക്കോഡ് (രചന ഫോണ്ട്) ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. സെൽഫ് റിവ്യൂവും, പീർ റിവ്യൂവും, ജർണൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടത്തിയ തിരുത്തലുകളും മൂലം പ്രബന്ധം നിരവധി തവണ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായപ്പൊഴും അതെല്ലാം ക്ഷമയൊടെ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങ് ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ച കെവിൻ സിജിയോടുള്ള നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല.

ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രബന്ധം അച്ചടിക്കു പൊയതിനു ശേഷം മുൻപ് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന പുതിയ ചില അവലംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. പുതിയ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രബന്ധത്തിലെ ചില സംഗതികൾ പുതുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സ്വരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്ന പരിപാടിയെ ക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധത്തിൽ സമകാലിക ഉപയോഗം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ്. അവിടെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്ന പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ കേരളഭാഷാവ്യാകരണത്തിന്റെ 1981ലെ റീപ്രിന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബന്ധം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിക്കാൻ കിട്ടിയത്. അതിനാൽ തക്കതായ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ സ്വരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ച് അത് ആധുനികമായ ഉപയോഗം ആണെന്ന തീർപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബന്ധത്തിൽ നടത്തേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ പ്രബന്ധം അച്ചടിക്കു പോയതിനു ശേഷം പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ 1877ലെ വ്യാകരണത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പും അതിനു ശേഷമുള്ള ദശകങ്ങളിലെ വേറെ ചില കൃതികളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ ലഭിച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് സ്വരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അതേ പോലെ ഉകാരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ തെളിവുകളും മറ്റും കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രബന്ധത്തിനു ചില പുതുക്കലുകളും പൂരണവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അത് കാലക്രമെണെ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും പ്രബന്ധം ജർണലിനു വേണ്ടി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്   ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ വെച്ച് വിഷയത്തോട് പരമാവധി നീതി പുലർത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ രേഖകൾ തരപ്പെടുത്തി തരാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചവരോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് മുതല്‍ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള മലയാളമനോരമ പത്രം വരെയുള്ള നിരവധി അച്ചടി രേഖകളും കൈയെഴുത്തു പ്രതികളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിനു വേണ്ട തെളിവുകളായി ഉപയോഗിച്ചു.

ഞങ്ങൾ മുന്നു പേരും ചേർന്ന് എഴുതി മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിന്റെ 2014 മെയ് പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവും പ്രയോഗവും എന്ന പ്രബന്ധത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

  • പ്രബന്ധം അച്ചടിച്ച് വന്ന ജർണലിന്റെ  2014 മെയ് ലക്കം അച്ചടി പതിപ്പിനായി താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
   Malayalam Research Journal,
   Pathinanchil Buildings, Chemmarappally Lane, Manganam P.O.,
   Kottayam, Kerala,  India, PIN-686 018
   Phone: 94475 68210
   E-mail: malayalamresearchjournal@gmail.com
  • പ്രബന്ധത്തിന്റെ യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ് http://malayal.am/ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: http://malayal.am/node/22694
  • മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നതിന്റെ സ്കാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ആർക്കൈവ്.ഓർഗ്

സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ പതിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായത്.

പ്രബന്ധത്തിലെ വാദങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകളുടെ ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകൾ മിക്കതും അച്ചടി പതിപ്പിലെ സ്ഥല പരിമിതി മൂലം ഒഴിവാക്കേണ്ടിവന്നു. ഓൺലൈനിൽ ആ പരിമിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് http://malayal.am/ലെ പതിപ്പിൽ ഈ കണ്ണികൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ  പഠനത്തിനാശ്രയിച്ച പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പതിപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതട്ടെ.

പ്രബന്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഉപസംഹാരം എന്ന തലക്കെട്ടിനു താഴെ (2395, 2396 താളുകളിൽ) തുടർ ഗവേഷണം ആവശ്യമായ കുറച്ചധികം സംഗതികൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രബന്ധത്തിനു വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വെറും പ്രസ്താവനകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആധികാരികമായ ലേഖനമായി പ്രസിദ്ധികരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മലയാളഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവു നൽകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

ഷിജു അലക്സ്, സിബു സി.ജെ., സുനില്‍ വി.എസ്.

Comments

comments

6 comments on “2014 – ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും

 • എഴുത്തച്ഛനാര് ?
  16 – ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന, മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവിന്റെയും, അക്കാലത്തെ താളിയോല എഴുത്തുകളുടെയും കാര്യം ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ പരിഗണിച്ചു കണ്ടില്ല… അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സമർഥിച്ചതുമില്ല !

  ചരിത്രാന്വേഷണം 18 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ അച്ചടിലിപിയിൽനിന്നും തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ ?

  പ്രബന്ധം വായിച്ചപ്പോൾ, മലയാള ലിപി ഉത്ഭവിച്ചത് 18 ആം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായപോലെ !

  താളിയോലകൾ പOനയോഗ്യമല്ലേ ?

 • Shiju Alex says:

  @Raghu,

  മറുപടി വേറൊരു പോസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇടുന്നു.

  – മലയാള ലിപിയുടെ മൊത്തം ചരിത്രമൊന്നും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അതിലെ ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രം മാത്രം. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ചരിത്രാന്വേഷണമാണ് അതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതിന്റെ പഠനം ഏഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങേണ്ട കാര്യവുമില്ല.

  – എഴുത്തച്ഛനെ മലയാളഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാനപ്പേരായാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മലയാളലിപി കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ അതിന് അർഥമില്ല. ഒരു ലിപിയോ ചിഹ്നമോ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല. സംസ്കൃതത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥലിപി എല്ലാമലയാളം എഴുത്തിനും ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഗ്രന്ഥലിപിയാകട്ടെ ആ കാലത്തിനും എത്രയോ മുമ്പ് സംസ്കൃതത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്.

  – ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള, കൃത്യമായി കാലഗണന ഉറപ്പ് വരുത്തിയ, താളിയോലകളും കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാഞ്ഞത്. ഇപ്പറഞ്ഞ താളിയോലകളും കൈയെഴുത്തു പ്രതികളും ലഭ്യമായ ഗവേഷകർ ഞങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനാവാത്ത സംഗതികൾ പൂരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വിവിധ അധികാരികൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറുമാണ്.

  അതേ പോലെ ചന്ദ്രക്കല സംബന്ധിച്ച ചരിത്രാന്വേഷണം ഇവിടം കൊണ്ട് നിറുത്തേണ്ടതുമില്ല. മറ്റു ഗവേഷകർ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് തിരുത്തുകൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത താളിയോലയിലേയും കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിലേയും ചേപ്പേടിലേയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

 • പ്രവര്‍ത്തനം ശ്ലാഘനീയം തന്നെ. ചില സംശയങ്ങള്‍ കുറിക്കുന്നു.1. അച്ചടി രേഖകള്‍ ലിപി ചരിത്ര പഠനത്തിന് സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അച്ചടിയിലെ സാങ്കേതിക പരിമിതികളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അച്ചുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം, എണ്ണക്കുറവ്, സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മറ്റു എളുപ്പ വഴികള്‍ തുടങ്ങിയവ. അതിനാല്‍ കൈയെഴുത്തു രേഖകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ചെപ്പേടുകള്‍, താളിയോലകള്‍ എന്നിവ. 2. എഴുത്തിലെ ചിഹ്നനധര്‍മ്മവും ലിപിധര്‍മ്മവും വേറിട്ടു തന്നെ കണേണ്ടതാണ്. സംവൃത ഉ കാരം എന്ന വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ലിപി എന്ന നിലയില്‍ മീത്തല്‍ പ്രയോഗത്തില്‍ വരുവാന്‍ തുടങ്ങിയ കാലം മുതല്‍ അതിന് ലിപി പദവി ലഭ്യമായി എന്നു കരുതണം. വിവൃത, സംവൃത ഉ കാരങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളത്തില്‍ വ്യത്യയവിതരണമുള്ളതുകൊണ്ട് അവ വേറിട്ട വര്‍ണ്ണങ്ങളാണ്. ഉ വിവൃത ഉ കാരത്തിനും മുകളില്‍ മീത്തലോടു കൂടിയ ഉ സംവൃത ഉ കാരത്തിനും ഇന്ന് നാണയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിപികളാണ്. 3. എഴുത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ ലിപികള്‍ കടംകൊള്ളുക പതിവാണ്. ഏതേതു ലിപികളില്‍ മലയാള വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണവും പ്രസക്തമാണ്. 4. ഇന്നത്തെ ഓരോ മലയാള ലിപിയുടേയും ചരിത്രാന്വേഷണവുമായി ചേര്‍ന്നു മാത്രമേ മീത്തലിന്റെ ചരിത്രവും പൂര്‍ണ്ണമാകൂ. ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.

  • Shiju Alex says:

   അഭിപ്രായത്തിനു വളരെ നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ മറുപടി താഴെ കുറിക്കുന്നു.

   \\അച്ചടി രേഖകള്‍ ലിപി ചരിത്ര പഠനത്തിന് സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അച്ചടിയിലെ സാങ്കേതിക പരിമിതികളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. \\

   ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായത്തിനുള്ള മറുപടി മിക്കവാറുമൊക്കെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ @Raghuവിന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. താളിയോലകൾ അടിപൊളിയാണ് എന്നാൽ, സംഗതി നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. മാത്രമല്ല അത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വിടാനും തയ്യാറല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് അനുമാനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല.

   എന്നാൽ പഴയ കാലത്തെ കൈയെഴുത്ത് ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമായ ചില കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള അച്ചടിയും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് രീതിയിലുള്ള അച്ചടി കൈയെഴുത്ത് അതേ പോലെ അച്ചടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ചില രേഖകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നു. (ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രബന്ധത്തിന്റെ അവലംബം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്)

   – ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിൽ ചിത്രമായി അച്ചടിച്ച മലയാളമെഴുത്ത് – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Malabaricus_Volume_1.pdf (ഇത് ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ കണ്ണി മാത്രമാണ്. ഇതേ പോലെ 12 വാല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)

   – അർണൊസ് പാതിരിയുടെ കൈയെഴുത്ത്: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Vocabulario_malavarico.djvu

   – അർണ്ണൊസ് പാതിരിയുടെ മറ്റൊരു കൈയെഴുത്ത് – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grammatica_Grandonica_Ernst_Hanxleden.pdf

   – ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ 1843ലെ കൈയെഴുത്ത് (ലിത്തൊഗ്രഫി) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keralolpathi_Gundert_1843.pdf

   – ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ 1843ലെ മറ്റൊരു പുസ്തകം (ലിത്തോഗ്രഫി) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catechism_malayalam_basel_mission_1843.pdf

   – 1856ലെ മറ്റൊരു ലിത്തോ The Malayalam Reader, A selection of Original Papers – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Malayalam_Reader_1856_by_Charles_Collett.pdf

   ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ കൈയെഴുത്ത്/ലിത്തോപതിപ്പ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത രേഖകളിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്തരം രേഖകളിലേക്ക് അക്സെസ് ഉള്ള ഗവേഷകരുടെ ഉത്തരാദിത്വം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രേഖകളീലേക്കുള്ള ആക്സെസ് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് തന്നാലും മതി.

   //സംവൃത ഉ കാരം എന്ന വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ലിപി എന്ന നിലയില്‍ മീത്തല്‍ പ്രയോഗത്തില്‍ വരുവാന്‍ തുടങ്ങിയ കാലം മുതല്‍ അതിന് ലിപി പദവി ലഭ്യമായി എന്നു കരുതണം.//

   മീത്തൽ ലിപിയാണോ വെറും ചിഹ്നമാണോ എന്നതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ചർച്ചകളല്ലേ. അവിടേയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി സമയം കളയണോ?

   //എഴുത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ ലിപികള്‍ കടംകൊള്ളുക പതിവാണ്. ഏതേതു ലിപികളില്‍ മലയാള വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണവും പ്രസക്തമാണ്.//

   തീർച്ചയായും. ഇതുപോലെ ഒരു നൂറ് ടോപ്പിക്കുകൾ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട്. അതേ സമയം ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്നതും ഗവേഷണത്തി/ന്റെ ഗതിയിൽ ഒരു നിർണ്ണായക ഘടകമാണ്. വളരെ ബേസിക് ആയ അറബി-മലയാളം ഒന്ന് ഡീക്കോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പെട്ട പാട് നമുക്കല്ലേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലത്.

   //ഇന്നത്തെ ഓരോ മലയാള ലിപിയുടേയും ചരിത്രാന്വേഷണവുമായി ചേര്‍ന്നു മാത്രമേ മീത്തലിന്റെ ചരിത്രവും പൂര്‍ണ്ണമാകൂ. ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.//

   ബാക്കി മലയാളലിപികളും മീത്തലുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തിയാലല്ലേ അറിയൂ.. എല്ലാം വേണ്ടത് തന്നെ. കൂടുതൽ ഗവേഷകർ (പ്രത്യെകിച്ച് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച റിസോഴ്സുകളിലേക്ക് ഒക്കെ ആക്സെസുള്ള ഗവേഷകർ) ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം.

 • ‘മീത്തൽ ലിപിയാണോ വെറും ചിഹ്നമാണോ എന്നതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ചർച്ചകളല്ലേ. അവിടേയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി സമയം കളയണോ?’..പിന്നെ മീത്തലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്!

  • Shiju Alex says:

   ലിപി/ചിഹ്നം എന്ന ഡൈക്കോട്ടമി എന്ന ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമല്ല. മറിച്ച് ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഗതി.

   മാത്രമല്ല പ്രബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രബന്ധം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.

   \\കേവലവ്യഞ്ജനം, സംവൃതോകാരം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധകാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അവക്ക് ഇന്നുള്ള ധർമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തുക, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രബന്ധംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.\\

Comments are closed.