1910 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

മലങ്കര സഭാതാരക എന്ന മാസികയുടെ 1910-ാം ആണ്ടിലെ വാല്യം ആറിന്റെ 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പതിനെട്ടാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണിത്. പക്ഷെ ഈ മാസികയുടെ തുടക്കം വളരെ ക്രമരഹിതം ആയതിനാൽ 1910 ആയിട്ടും ആറാമത്തെ വാല്യം എത്താനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മലങ്കര സഭാതാരക –  1910-ാം ആണ്ടിലെ (കൊല്ലവർഷം 1085-1086) മകരം തൊട്ട്  കർക്കടകം വരെയുള്ള 7 ലക്കങ്ങൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 24 പേജുകൾ വീതം. 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1910
  • പ്രസ്സ്: Vicar General Press, Kottayam
1910 - മലങ്കര സഭാതാരക - വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ
1910 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ചരിത്രം

മലങ്കര സഭാതാരകമലങ്കര മാർത്തോമ്മ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമാണ്.  1893 ജനുവരിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു പിടി മാവ്, അസാരം എണ്ണ എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ആപ്തവാക്യം. താരകയുടെ ലഘുചരിത്രത്തിന്റെ ഈ മാസികയുടെ 1909 ാം ആണ്ടിലെ കുറച്ചു ലക്കങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ പോസ്റ്റിലെ മലങ്കര സഭാതാരകയുടെ ചരിത്രം എന്ന വിഭാഗം കാണുക.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി. ഇതിനു മുൻപ് മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ ലക്കങ്ങളും  “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നോർക്കുക. ഈ പുരാരേഖകൾ ഒക്കെ എന്നെ ഏൽപിച്ച് ഇപ്പം തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രേഖകൾ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്ന് ആശിക്കുന്നു.

ചില ചെറു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പരമാവധി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആണ് സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന 1910ലെ ലക്കങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത

1910-ാം ആണ്ടിലെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ അവസാന 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പല ലേഖനങ്ങളും യാക്കോബായക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്ന മലങ്കര ഇടവക പത്രികയ്ക്ക് (ഈ മാസിക ഏകദേശം 1909-1912 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു) ഉള്ള മറുപടി ആണെന്ന് കാണാം. മലങ്കര സഭാ താരകയുടെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ തൊട്ടു ലഭിച്ചാലേ അതും ഇടവകപത്രികയിലെ ലക്കങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്ത് അക്കാലത്ത് ഈ മാസികകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകൂ. ഈ മാസികയിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

സമയ പരിമിതി മൂലം സ്കാനുകൾ ഓരോന്നായി പൊകാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ 7 സ്കാനുകൾ ലഭിച്ചതോടെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ 12 ലക്കങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1910-ാം ആണ്ടിലെ ആറാം വാല്യത്തിന്റെ 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: കളർ സ്കാൻ മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂള്ളൂ. പരമാവധി ഡൗൺലോഡ് സൈസ് 14 MB ആണ്.

1910 ലെ
ലക്കങ്ങൾ
വാല്യം പ്രധാന കണ്ണി
(ഓൺലൈൻ റീഡിങ്)
ഡൗൺലോഡ്
(കളർ സ്കാൻ)
1 വാല്യം 6 ലക്കം 6 ലക്കം 6
2 വാല്യം 6 ലക്കം 7 ലക്കം 7
3 വാല്യം 6 ലക്കം 8 ലക്കം 8
4 വാല്യം 6 ലക്കം 9 ലക്കം 9
5 വാല്യം 6 ലക്കം 10 ലക്കം 10
6 വാല്യം 6 ലക്കം 11 ലക്കം 11
7 വാല്യം 6 ലക്കം 12 ലക്കം 12

 

Comments

comments

One comment on “1910 – മലങ്കര സഭാതാരക – വാല്യം ആറിന്റെ അവസാന ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

  • മലങ്കര സഭാ താരകയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങൾ പിൻതലമുറകൾക്കായി കാത്തുവെച്ച കുരിയാക്കോസ് കോർ എപ്പീസ്‌കോപ്പയ്ക്കും, ഈ നിധി പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ഷിജുവിനും, അതിനു അവസരം ഒരുക്കിയ ലിജു കുരിയാക്കോസിനും നന്ദി.

    1910 ലെ ഈ ലക്കങ്ങൾ ചരിത്രാന്വേഷകർക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. വട്ടശ്ശേരി മാർ ദിവാനാസിയോസ്, അബ്ദുള്ള പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുമായി തെറ്റിയ കാലമാണിത്. സഭാ താരകയിൽ അതിന്റെ പല വിശദാംശങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവയൊക്കെയാണ് പിന്നീട് 1912 ൽ കാതോലിക്കാ സിംഹാസന സ്ഥാപനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.

Comments are closed.