1981 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3

1980കളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച മലയാള പാഠപുസ്തകമായ കേരള പാഠാവലി മലയാളം –  സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ഞാൻ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകം ആണ് ഇതെന്ന ഒരു അടുപ്പം എനിക്ക് ഇതിനോടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധമായ മറ്റു പാഠങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ക്ലീ-ക്ലീീ-ക്ലീ– ക്രൂ ക്രൂ ക്രൂ എവിടുന്നാണീ ശബ്ദം സുരേശ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, അതാ മുറ്റത്തൊരു മൈന എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പ്രശസ്തമായ മൈന എന്ന പാഠവും ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലാണ്. .

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1981 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3
1981 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3

കടപ്പാട്

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ് ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കേരളപാഠാവലി മലയാളം – പുസ്തകം 3
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1981
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
  • അച്ചടി: Text Book Press, Thrikkakara, Kochi
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments

One comment on “1981 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3

  • ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകം .
    തങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു .

Comments are closed.