ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഭാഗം 3 – ഫോറം 3 – ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്

പഴയകാല അദ്ധ്യയനരീതിയിൽ ഫോറം മൂന്നിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപഠനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയത് ആണെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇത് ഏത് വർഷം ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആണെന്ന നേരിട്ടുള്ള സൂചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ അതിനു കഴിഞ്ഞേക്കും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ഭാഗം 3 - ഫോറം 3
ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഭാഗം 3 – ഫോറം 3

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഭാഗം 3 – ഫോറം 3 – ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്
  • എഡിറ്റർ: വി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: അറിയില്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
  • അച്ചടി: ഭാരതവിലാസം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments