1975 – ജീവശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9

1975ൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവർക്കു ഉപയോഗിക്കാനായി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജീവശാസ്ത്രം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതു വരെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത നൂറിൽ പരം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പാഠപുസ്തകം ആണിത്. മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകവും ആണിത്. ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ച ധാരാളം പേർ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ജീവശാസ്ത്രം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9
ജീവശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9

കടപ്പാട്

ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ജീവശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 308
  • പ്രസാധനം: കേരള സർക്കാർ
  • അച്ചടി: വൽസ പ്രിന്റേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments