സൈലന്റ്‌വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി – കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാടിനടുത്തുള്ള സൈലന്റ്‌വാലിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന/ഉദ്ദേശിച്ച ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ സൈലന്റ്‌വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ/ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് വർഷം പ്രസീദ്ധീകരിച്ച രേഖയാണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  സൈലന്റ്‌വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി – കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 14
  • പ്രസാധകർ: പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
  • പ്രസ്സ്: പ്രോഗ്രസ്സ് പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
സൈലന്റ്‌വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സൈലന്റ്‌വാലി ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (2 MB)

,

Comments

comments