1972 – പുസ്തകപ്രദർശനം – അന്താരാഷ്ട പുസ്തകവർഷം – കോട്ടയം

1972 അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകവർഷമായിരുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 1972ൽ കോട്ടയം മാമ്മൻ മാപ്പിളഹാളിൽ ഒരു പുസ്തക പ്രദർശനം നടന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദർശനക്കമ്മറ്റി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 1972 പുസ്തകപ്രദർശനം – അന്താരാഷ്ട പുസ്തകവർഷം എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ലഘുലേഖ ആണെങ്കിലും മലയാളപുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയും അച്ചടിയെപറ്റിയും കുറച്ചധികം പ്രധാനവിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. അതൊക്കെ ഗവേഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്നു കരുതുന്നു.

1972 - പുസ്തകപ്രദർശനം - അന്താരാഷ്ട പുസ്തകവർഷം - കോട്ടയം
1972 – പുസ്തകപ്രദർശനം – അന്താരാഷ്ട പുസ്തകവർഷം – കോട്ടയം

 

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പുസ്തകപ്രദർശനം – അന്താരാഷ്ട പുസ്തകവർഷം – കോട്ടയം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1972
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments