1952 – മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിയോഗം – പൊൻജൂബിലി സുവനീർ

ആമുഖം

പരുമല തിരുമേനി എന്ന പേരിൽ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപോലീത്തയുടെ അമ്പതാം ചരമവാർഷികത്തോട്  അനുബന്ധിച്ച് 1952ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവനീറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിയോഗം – പൊൻജൂബിലി സുവനീർ
  • പ്രസാധകൻ: പരുമല സെമിനാരി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
1952 - മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിയോഗം - പൊൻജൂബിലി സുവനീർ
1952 – മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിയോഗം – പൊൻജൂബിലി സുവനീർ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

സുവനീർ ഒക്കെ ഓർമ്മയ്ക്കായെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കേണ്ട സംഗതിയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഈ ഒരു സുവനീർ 70 വർഷത്തോളം കാത്തിരുന്ന് ഡിജിറ്റൈഷനായി ലഭ്യമായി എന്നുള്ളത് പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. പരുമല തിരുമേനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സുവനീറിൽ കാണാം.

ശ്രീ അബ്രഹാം ഉമ്മൻ ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

Comments

comments