1967- വാർഷികപരീക്ഷ – ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ചോദ്യപേപ്പർ

നമ്മുടെ പഴയചോദ്യപേപ്പറുകൾ.

1967ലെ വാർഷികപരീക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ചോദ്യപേപ്പർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
1967- വാർഷികപരീക്ഷ - ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ചോദ്യപേപ്പർ
1967- വാർഷികപരീക്ഷ – ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ചോദ്യപേപ്പർ

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ രേഖ എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (< 1 MB)

Comments

comments