1940 – പൌരധർമ്മം – ആറാം പുസ്തകം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ പൌരധർമ്മം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പൌരധർമ്മം – ആറാം പുസ്തകം
  • രചയിതാവ്: എൻ. നാരായണൻ നായർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
  • പ്രസാധകർ: വി. സുന്ദര അയ്യർ & സൺസ്, തൃശൂർ
  • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, തൃശൂർ

 

1940 - പൌരധർമ്മം - ആറാം പുസ്തകം
1940 – പൌരധർമ്മം – ആറാം പുസ്തകം

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (8 MB) 

Comments

comments