1944 – വനിതാരാമം മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 3

1940കളിൽ കോട്ടയത്തു നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീമാസികയായ വനിതാരാമം എന്ന മാസികയുടെ മൂന്നാം വാല്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ക്രൈസ്തവ മാസികയുടെ ചെറിയൊരു സൂചന ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്നൂണ്ടെങ്കിലും സെക്കുലർ ലേഖനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. വനിതാരാമം മാസികയെ പറ്റി വലിയ വിവരമൊന്നും ഒറ്റ തിരച്ചിലിൽ കണ്ടില്ല. ഇതിന്റെ പത്രാധിപ ത്രേസ്യാമ്മ ഐസക് ആണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ കാണാം.  ത്രേസ്യാമ്മ ഐസകിന്റെ ഭർത്താവ് എല്‍.സി.ഐസക്കിനെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം ഇവിടെ കാണാം. ഈ മാസികയെപറ്റി കൂടുതൽ വിവരം തപ്പിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

വനിതാരാമം മാസിക - വാല്യം 3 ലക്കം 3
വനിതാരാമം മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 3

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: വനിതാരാമം മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 3
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 ഒക്ടോബർ (മലയാള വർഷം 1120 തുലാം)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
  • പ്രസാധക: ത്രേസ്യാമ്മാ ഐസക്
  • അച്ചടി: St. Francis Sales Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

Comments

comments