1948 – മലക്കറിക്കൃഷി – കെ.എസ്. നീലകണ്ഠം

കെ.എസ്. നീലകണ്ഠം രചിച്ച മലക്കറിക്കൃഷി എന്ന കൃഷി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വീട്ടിലും അടുക്കത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാം എന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം.

ഐശ്വര്യമാല എന്ന പേരിൽ ജി. ഭാരതിയമ്മ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃഷിപുസ്തക സീരീസിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പുസ്തകം. ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതൂണ്ട്. ഈ സീരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പിറകിലെ കവർ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

1948 - മലക്കറിക്കൃഷി - കെ.എസ്. നീലകണ്ഠം
1948 – മലക്കറിക്കൃഷി – കെ.എസ്. നീലകണ്ഠം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: മലക്കറിക്കൃഷി
  • രചന: കെ.എസ്. നീലകണ്ഠം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 80
  • പ്രസാധനം: ജി. ഭാരതി അമ്മ
  • അച്ചടി: മോഡേൺ പ്രസ്സ്: തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments