1951 – ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യ്രം നേടിയതിനു ശേഷം ഹിന്ദിപഠനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് മലയാളികളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം
  • പതിപ്പ്: –  ഒന്നാം പതിപ്പ്
  • രചയിതാവ്: കെ. രവിവർമ്മ, എറണാകുളം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • പ്രസാധകർ: The Bharat Stores, Ernakulam
  • അച്ചടി: Saraswathi (elec.) Ptg & Pbg House, Trichur
1951 - ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം
1951 – ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (3 MB)

 

 

Comments

comments