1975 – ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് 1975ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലായ ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 430 ഓളം പേജുകൾ ഉള്ള അത്യാവശ്യം വലിയ മലയാളനോവൽ ആണിത്. ഈ നോവൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് തന്നെ എഴുതിയ കന്നിമണ്ണ്, നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നു അദ്ദേഹം ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നതിനാൽ, ഈ നോവലിനു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെന്നു ഊഹിക്കാം.

കവർ പേജും അകത്തെ 2 പേജുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതും, നാലുപേജുകൾ ഭാഗികമായി കീറിയ പ്രശ്നവും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ 432 പേജുകൾ ഉള്ള ഈ പുസ്തകം ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി.

ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യർ
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 430
  • പ്രസാധകർ: സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments