1986 – രക്തത്തിലെ കൂട്ടുകാർ – ഡോ: കെ.പി. അരവിന്ദൻ

ഡോ: കെ.പി. അരവിന്ദൻ രചിച്ച്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1986ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രക്തത്തിലെ കൂട്ടുകാർ എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ/ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. രക്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പരിചപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല ഒരു വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലഘുലേഖ ആണിത്.

പഴക്കം മൂലം പേജുകൾക്ക് നിറം മങ്ങിയതിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പതിപ്പാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത്.

 

1986 - രക്തത്തിലെ കൂട്ടുകാർ - ഡോ: കെ.പി. അരവിന്ദൻ
1986 – രക്തത്തിലെ കൂട്ടുകാർ – ഡോ: കെ.പി. അരവിന്ദൻ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: രക്തത്തിലെ കൂട്ടുകാർ 
 • രചന: ഡോ: കെ.പി. അരവിന്ദൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 26
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ശ്രീരാം പ്രിന്റേർഴ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  67
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം –  53

Comments

comments

Leave a Reply