1916 – സൂക്തിമുക്താവലി – ആർ. ഈശ്വരപിള്ള

ആർ. ഈശ്വരപിള്ള മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സൂക്തിമുക്താവലി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് പരിഭാഷ ചെയ്ത 14 കവിതകൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ഓരോ കവിതയോടൊപ്പവും അതിൻ്റെ മൂലരചയിതാവിൻ്റെ പേർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

1916 - സൂക്തിമുക്താവലി - ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
1916 – സൂക്തിമുക്താവലി – ആർ. ഈശ്വരപിള്ള

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: സൂക്തിമുക്താവലി
  • രചന: ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916 (മലയാള വർഷം 1091)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
  • അച്ചടി: രാമാനുജൻ പ്രസ്സ്, ചേർത്തല
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments