1845 – ദെവവിചാരണ

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച ദെവവിചാരണ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  91 ആയി.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ദെവവിചാരണ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 113 (യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം 55 താളുകൾ)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1845
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1845 - ദെവവിചാരണ
1845 – ദെവവിചാരണ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ ഈ പുസ്തകത്തെ മതദൂഷണസാഹിത്യം എന്ന ഇനത്തിൽ ആണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്ന നാടകീയ സംഭാഷണങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരചയിതാവ് ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറി ആയിരുന്ന ഹെർമ്മൻ മ്യൂഗ്ലിം‌ഗ് ആണ്. അദ്ദേഹം കന്നഡഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.  ഹെർമ്മൻ മ്യൂഗ്ലിം‌ഗിന്റെ കന്നഡ കൃതിയുടെ തർജ്ജുമ ആണിത്. ഗുണ്ടർട്ട് ആണ് പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ കന്നഡ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കൃതിയും ഇതാകാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ലിപിമാറ്റം നടത്തിയ കുറച്ചു ഭാഗം കാണാം. നാടകശൈലിയിൽ ഉള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ മലയാളവും ഹെമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം വാല്യം കാണുക.

ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഉള്ള സ്കാനിൽ ഈ കൃതിയുടെ രണ്ട് പ്രതികൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രതിയിൽ 48വരെയുള്ള പേജുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയിൽ  56 വരെയുള്ള പേജുകൾ കാണാം. രണ്ട് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പുസ്തകവും പൂർണ്ണമായി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവസാനത്തെ കുറച്ചു നാളുകൾ നഷ്ടമായതായാണ് 56മത്തെ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് അതിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

One comment on “1845 – ദെവവിചാരണ

Comments are closed.