1911 – പട്ടാഭിഷേക മഹോത്സവം – ചങ്ങരങ്കോത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്

ജോർജ്ജ് അഞ്ചാമന്റെ കിരീടധാരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചങ്ങരങ്കോത കൃഷ്ണൻകർത്താവ് എന്നയാൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടാഭിഷേക മഹോത്സവം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിലാണ് ഈ കാവ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സംഗതി. അച്ചടി വർഷം ഏതെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കിരീടധാരണം നടന്നത് 1911ൽ ആയതിനാൽ ആ ഊഹം വെച്ചാണ് ഞാനിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

1911 - പട്ടാഭിഷേക മഹോത്സവം - ചങ്ങരങ്കോത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്
1911 – പട്ടാഭിഷേക മഹോത്സവം – ചങ്ങരങ്കോത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പട്ടാഭിഷേക മഹോത്സവം
  • രചന: ചങ്ങരങ്കോത കൃഷ്ണൻകർത്താവ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ഏകദേശം 1911
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • അച്ചടി: മംഗളോദയം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments