1958 – വനസ്മരണകൾ – എൻ പരമേശ്വരൻ

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ വനസ്മരണകൾ എന്ന  പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ. പഴക്കം മൂലം ആദ്യത്തെ ചില പേജുകളിൽ അച്ചടിച്ചത് മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയതിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വനസ്മരണകൾ
  • രചയിതാവ്: എൻ. പരമേശ്വരൻ, പള്ളിത്തോട്ടം, കൊല്ലം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 86
  • അച്ചടി: സിറ്റി പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1958 - വനസ്മരണകൾ - എൻ പരമേശ്വരൻ
1958 – വനസ്മരണകൾ – എൻ പരമേശ്വരൻ

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (10 MB)

Comments

comments

One comment on “1958 – വനസ്മരണകൾ – എൻ പരമേശ്വരൻ

  • Benny Abraham says:

    മാഞ്ഞുപോയ താളുകൾ Re-collect ചെയ്തു കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു.

Comments are closed.