1916 – ദുസ്വപ്നം – ഓട്ടൻതുള്ളൽ – കെ. പപ്പുപിള്ള

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 1340നും 1400നും ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജെഫ്രി ചാസർ (Geoffrey Chaucer) എന്ന കവിയുടെ The Cock and the Fox എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി പപ്പുപിള്ള എന്നയാൾ രചിച്ച ദുസ്വപ്നം എന്ന ഓട്ടൻതുള്ളൽ കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

 

ദുസ്വപ്നം - ഓട്ടൻതുള്ളൽ
ദുസ്വപ്നം – ഓട്ടൻതുള്ളൽ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്:ദുസ്വപ്നം – ഓട്ടൻതുള്ളൽ
  • രചന: കെ. പപ്പുപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • അച്ചടി: വിദ്യാവിലാസം, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments