1915 – ഒരു വിലാപം – സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി

കൊല്ലവർഷം 1090ൽ (ഏകദേശം 1915) സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വിലാപം എന്ന കാവ്യകൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. രസികരജ്ഞ്ജിനിയിലും ഭാഷാപോഷിണിയിലും ഈ കൃതിയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടൂണ്ട് എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ആണ് ഈ കൃതിക്ക് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

1915 - ഒരു വിലാപം - സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി
1915 – ഒരു വിലാപം – സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഒരു വിലാപം
  • രചന: സി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1915
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
  • പ്രസാധകർ: ബി.വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: മനോമോഹനം അച്ചുകുടം, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments