1995 – ഊർജവിവാദം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ഒരു ചുമർപുസ്തകം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരളത്തിലെ ഊർജ്ജ ഉല്പാദനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായ സംവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഊർജവിവാദം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ഒരു ചുമർപുസ്തകം എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ/ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ 1975തൊട്ട് ഉണ്ടായ വിവിധ സംവാദങ്ങളെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിഷത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് സൈസ് അല്പം വലുതാണ്. ചുവർ പുസ്തകം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ എത്രത്തോളം അറിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല. ഞാൻ ഈ വാക്ക് ആദ്യമായാണ് കേൾക്കുന്നത്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  ഊർജവിവാദം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ഒരു ചുമർപുസ്തകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995 ഫെബ്രുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: KTC ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റേർസ്, കോഴിക്കോട്
1995 - ഊർജവിവാദം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ - ഒരു ചുമർപുസ്തകം
1995 – ഊർജവിവാദം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ഒരു ചുമർപുസ്തകം

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (10 MB)

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം – 12
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം – 8

 

Comments

comments