1940 – സാമാന്യശാസ്ത്രം – ഒന്നാംഭാഗം – നാലാം ഫോറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

നാലാം ഫോറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ സാമാന്യശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: സാമാന്യശാസ്ത്രം – ഒന്നാംഭാഗം – നാലാം ഫോറത്തിലേക്ക്
  • എഡിറ്റർ: പി. എ. നാരായണയ്യർ, മദിരാശി പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകൻ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 140
  • പ്രസാധകർ: ശ്രീനിവാസ വരദാചാരി & കമ്പനി, മദിരാശി
  • അച്ചടി: The Scholar Press, Palghat
1940 - സാമാന്യശാസ്ത്രം - ഒന്നാംഭാഗം - നാലാം ഫോറത്തിലേക്ക്
1940 – സാമാന്യശാസ്ത്രം – ഒന്നാംഭാഗം – നാലാം ഫോറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (12 MB)

Comments

comments