ജനങ്ങൾ സാക്ഷരരാകുന്നതെന്തിന് – സി.ജി. ശാന്തകുമാർ

എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1989ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി.ജി. ശാന്തകുമാർ രചിച്ച ജനങ്ങൾ സാക്ഷരരാകുന്നതെന്തിന് എന്ന ലഘുലേഖയുടെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചതായിരുന്നു എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ഈ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കുറച്ചു ലഘുലേഖകളും മറ്റും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി കൈമാറിയിട്ടൂണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സാക്ഷരാത രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

textsജനങ്ങൾ സാക്ഷരരാകുന്നതെന്തിന് - സി.ജി. ശാന്തകുമാർ
ജനങ്ങൾ സാക്ഷരരാകുന്നതെന്തിന് – സി.ജി. ശാന്തകുമാർ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ജനങ്ങൾ സാക്ഷരരാകുന്നതെന്തിന്  
  • രചന: സി.ജി. ശാന്തകുമാർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1989
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
  • പ്രസാധകർ: Committee for Total Literacy Programme
  • പ്രസ്സ്: Suvarnamudra, Cochin
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

Comments

comments