1956 – മനുഷ്യബോധിനി – തന്ത്രി ശംഭുനമ്പൂതിരി

തന്ത്രി ശംഭുനമ്പൂതിരി രചിച്ച മനുഷ്യബോധിനി എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗവതം മുതലായ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതനായി രചിച്ച പദ്യങ്ങളും സാരോപദേശകഥകളും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ശംഭുനമ്പൂതിരി ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

1956 - മനുഷ്യബോധിനി - തന്ത്രി ശംഭുനമ്പൂതിരി
1956 – മനുഷ്യബോധിനി – തന്ത്രി ശംഭുനമ്പൂതിരി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: മനുഷ്യബോധിനി
  • രചന: തന്ത്രി ശംഭുനമ്പൂതിരി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 74
  • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments